Nutriční terapeut

Předpokladem pro práci nutričního terapeuta je absolvování tříletého bakalářského studia dokončeného titulem Bc. Absolventi mohou vykonávat práci v oblasti primární prevence onemocnění zaměřené na správnou výživu různých populačních skupin i v oblasti léčebné výživy nemocných. Uplatnění najdou též jako učitelé předmětů zaměřených na výživu či jako výživoví poradci.

Nutriční terapeuty vzdělávají lékařské fakulty ve tříletém bakalářském studijním oboru Nutriční terapeut, a to ve formě prezenční nebo kombinované. Cílem studia je připravit odborníky v oblasti klinické výživy, kteří budou schopni v praxi (ve zdravotnických, lázeňských i sociálních zařízení) diagnostikovat a navrženým individuálním dietním režimem napravovat základní výživové problémy. Budou schopni samostatně působit v prevenci všech věkových skupin. Absolventi studijního oboru jsou připraveni k činnostem pro zajištění výživy v péči o zdraví, prevenci onemocnění i při zajištění stravování nemocných všech věkových skupin.

Více informací naleznete zde nebo například zde.