Nutriční specialista

Nutriční specialista je absolvent magisterského studijního programu pro poskytování vysoce specializované nutriční péče. S touto odborností se setkáte v nemocnicích a jiných zdravotnických zařízeních, v nutričních poradnách i specializovaných (např. diabetické poradny, poradny zdravého životního stylu apod.) pro děti i dospělé, hygienických stanicích, lázeňských zařízeních, ústavech sociální péče, hospicích apod.

Zájemcům o obor nutriční specialista je k dispozici dvouleté magisterské navazující prezenční jednooborové studium na lékařských fakultách, např. na Karlově univerzitě v Praze nebo na Masarykově univerzitě v Brně.

Více informací naleznete zde nebo zde.