Klinický psycholog

Předpokladem pro práci klinického psychologa je absolvování pětiletého studia jednooborové psychologie na filozofické fakultě. Na rozdíl od psychiatra, který má vystudovanou lékařskou fakultu – klinický psycholog, nepředepisuje žádné léky, ale pomáhá psychologickými prostředky.

Po dokončení pětiletého studia pracuje budoucí klinický psycholog pod dohledem zkušeného školitele, již hotového klinického psychologa, a poté složí atestační zkoušku. Po úspěšném absolvování psychoterapeutického výcviku může již sám provádět psychoterapii.

Seznam filosofických fakult naleznete zde.