Diplomovaný nutriční terapeut

Má vyšší odborné vzdělání, které absolvoval na některé z vyšších odborných zdravotnických škol. Prokazuje se výstupním certifikátem o absolutoriu studia. Diplomované nutriční terapeuty vzdělávají vyšší odborné zdravotnické školy a zdravotnické školy, a to ve tříletém studiu zakončeném absolutoriem z odborných předmětů, cizího jazyka a obhajobou diplomové práce. Za dobu studia musí student realizovat 800 hodin odborné praxe a také praxi nutriční a dietologickou.

Diplomovaný nutriční terapeut je zdravotnický pracovník, který působí v oblasti preventivní a léčebné péče na úseku stravování ve všech typech zdravotnických zařízení, v zařízeních sociálních služeb a péče, v léčebných a lázeňských zařízeních, sanatoriích a léčebnách pro dospělé i děti. Může pracovat jako preventista v oblasti výživy, v nutričních týmech, v poradnách, ordinacích zabývajících se výživou a léčebnou výživou.

Seznam škol poskytujících studium tohoto oboru naleznete zde.