Biomedicínský technik

Tříleté bakalářské studium oboru biomedicínský technik přináší absolventů znalosti, které by jim měly zaručit schopnosti samostatné práce se zdravotnickou technikou, obsluhovat ji, kontrolovat a zabezpečovat činnosti související s jejím provozem. Užiteční budou jako asistenti při vyšetřování zobrazovacími metodami. Disponovat také budou znalostmi potřebnými k zabezpečení provozu nemocničního informačního systému. Měli by umět vyřešit problémy selhání zdravotnické techniky, obsluhovat diagnostický software, ale také například školit pracovníky pro obsluhu takových přístrojů.

Studijní obor Biomedicínský technik na ČVUT v rámci studijního programu Biomedicínská a klinická technika je tříletý, zakončený vypracováním bakalářské práce, obhajobou této práce a složením bakalářské státní závěrečné zkoušky. Kromě přednášek, seminářů, cvičení v PC učebnách a laboratorních cvičení, je součástí studijního plánu i povinná 4týdenní prázdninová odborná praxe na klinických pracovištích či ve výrobních podnicích, institucích a společnostech v oboru. V rámci praktik z biomedicínské a klinické techniky jsou realizovány exkurze na pracoviště institucí a firem. Ve 3letém bakalářském studijním programu (BSP BMKT) strukturovaného studia musí student absolvovat povinný třísemestrální jazykový kurz anglického jazyka včetně odborné terminologie a splnit podmínky klasifikovaného zápočtu. Součástí studijního plánu jsou i humanitní a ekonomicko-manažerské předměty.

Bližší informace naleznete zde.