Biomedicínský inženýr

Podmínkou studia na ČVUT v magisterském studijním oboru Biomedicínský inženýr je úspěšné absolvování bakalářského oboru Biomedicínský technik (Biomedicínská technika) se souhlasným stanoviskem MZ ČR kdekoli v ČR. Magisterský studijní obor zahrnuje dva roky studia, tj. čtyři semestry. V každém semestru si student volí povinné a povinně-volitelné předměty. Jedná se o přednášky a seminární cvičení, ale i o speciální laboratorní cvičení či praktika. Nebo si může vybrat kombinaci cvičení v počítačové laboratoři, laboratorních cvičení (praktik) a též odborně zaměřených exkurzí. Během výuky v každém semestru probíhají některé předměty formou blokové výuky. Pro studenty oboru magisterského studia nabízí fakulta velký výběr volitelných předmětů z fakultní i celoškolské nabídky (v rámci celého ČVUT).

 

Biomedicínský inženýr může obsluhovat zdravotnické přístroje pro mimotělní oběh krve, zajišťovat technickou asistenci při elektrofyziologických vyšetřeních, impulzoterapii srdce a při vyšetřeních zobrazovacími metodami, modifikovat, případně vytvářet diagnostický software pro interpretaci elektroencefalogramu, elektrokardiogramu a další konzultační a expertní diagnostické systémy, modifikovat, případně vytvářet software pro zdravotnické informační systémy.

Informace o fakultách nabízejících vzdělání v oboru biomedicínský inženýr naleznete zde:

http://biomedicina.vsb.cz/
https://www.fbmi.cvut.cz/uchazeci/studium/bakalarsky-program/biomedicinsky-technik
https://www.vutbr.cz/studium/ects-katalog/detail-oboru?oid=6505