Pacientská sdružení

CiKáDa

Spolek pacientů s onemocněním ledvin sdružuje pacienty a jejich rodiny, pomáhá jim edukací v oblasti prevence, léčby a v sociální oblasti.

Internetové stránky: www.cikadapacienti.cz

Sdružení pacientů se vzácnými nefrologickými a hematologickými onemocněními

Organizace sdružuje pacienty s velmi vzácnými nefrologickými a hematologickými onemocněními PHN a aHUS, jejich blízké a přátele.

Internetové stránky: www.nefrohema.cz

Český tým transplantovaných

Občanské sdružení Český Tým Transplantovaných (CTT) je nezávislou, neziskovou a humanitární organizací pro transplantované sportovce, kteří se i po složité operaci věnují sportu.

Internetové stránky: www.transplantace.eu

Nadace Karla Pavlíka

Nadace Karla Pavlíka, založená v roce 1992 a pojmenovaná podle prvního úspěšně transplantovaného pacienta v ČSR (1966), podporuje dárcovství a transplantace orgánů. Nadace zprostředkovává nejširší veřejnosti informace o dárcovství orgánů pro transplantace a podporuje vzdělávání zdravotníků v nefrologii.

Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných

Společnost vznikla v roce 1989, aby hájila zájmy občanů postižených chronickým selháním ledvin, zařazených do pravidelné dialyzační léčby, či lidí s transplantovanou ledvinou. V poslední době je určena i pro pacienty s transplantovanými játry.

Internetové stránky: www.spoldat.cz

Sportovní klub dialyzovaných a transplantovaných (SK DaT)

Klub dialyzovaných a transplantovaných sportovců vznikl při Dialyzačním centru Nemocnice Na Homolce v roce 1995. Nabízí rehabilitační programy pro osoby léčené umělou ledvinou či žijící s transplantovanou ledvinou. Organizuje letní a zimní sportovní hry pro dialyzované a transplantované z České republiky i zahraničí.

Internetové stránky: www.skdat.cz